גלריית תמונותספריית וידאו

מצבה

געגוע ואהבת אין קץ...

באדמה זו

באה מנוחה ללוחם

אדם חבר אמת

אבא למופת