גלריית תמונותספריית וידאו

צה"ל

יוסי ג'ינו התגייס לצה"ל בשנת 1965

פעולות בהן יוסי ג'ינו נטל חלק במסגרת צה"ל: פעולת סמוע, פעולת כראמה, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת לבנון.